Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identifikačné číslo: 1259
Univerzitný e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     
     
     
Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Riešiteľka01.01.2017
31.12.2019
2 Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu.L. LackóováBilaterálna spoluprácagarant01.01.2016
31.12.2017
3 Erózia pôdy a protierózna ochrana v poľnohospodárskej krajine -- význam využívania pôdy a jej manažmentuVšeobecné výzvy
garant
01.07.2016
31.12.2019
4
A. Báreková
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu01.01.201931.12.2021
5 Implementácia e-vzdelávania vo výučbe profilových predmetov modulu Odpadové hospodárstvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca vedúceho projektu01.01.2018
31.12.2020
6
 Improving life in a changing environment through Biophilic DesignL. LackóováHorizont 2020
garant
01.01.2018
01.01.2018
7
CEEPUS
riešiteľ
09.04.2018
13.04.2018
8VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)vedúci 01.01.2015
01.01.2015
9
 Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards better quality of life
Horizont 2020 garant01.09.2020
10
Jean Monnet
garant
01.09.201302.09.2013
11L. Lackóová
COST (European Cooperation in Science and Technology)
garant
09.03.2017
08.03.2021
12
L. Lackóová
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2018
02.01.2018
13L. Lackóová
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.07.201731.12.2020
14 Určenie intenzity veternej erózie s využitím matematického modelovaniaL. LackóováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
vedúci
01.01.2012
30.12.2014
15
 Veterná erózia v Panónskom regióne: Hlavná hrozba orných pôd vplyvom súčasných a budúcich klimatických podmienok?
Granty nadácií
garant
01.01.2018
31.12.2019
16
OP Ľudské zdroje
lektor
19.08.2013
31.07.2015
17
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca
01.01.2014
31.12.2017
18
 - Vplyv eróznych procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny.
J. Streďanský
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2007
31.12.2009
19
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2013
20
L. Lackóová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2020
01.05.2020
21
 Výskum dlhodobého vplyvu degradačných účinkov veternej erózie vplyvom klimatických zmien na zrnitostné zloženie pôd.L. Lackóová
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2021
22
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2016
02.01.2016
23
Bilaterálna spolupráca
garant
01.04.2017
31.03.2020
24
L. Lackóová
Bilaterálna spolupráca
garant
01.06.2019
31.05.2022
25 Výzvy v manažmente poľnohospodárskej krajiny: Zmena zrnitostného zloženia pôdy erodovanej vetrom vplyvom klimatických zmien.L. LackóováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.201831.12.2021
26
 Zelené inovácie
L. LackóováBilaterálna spoluprácaExpert25.07.2016
31.01.2017
27
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
spoluriešiteľ01.01.201131.12.2013

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončenýzamietnutý