Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identifikačné číslo: 1259
Univerzitný e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 

     Absolvent
     
     Záverečná práca
     
     Publikácie     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUFKOVÁ KOZLOVSKY, J. -- MAŠÍČEK, T. -- LACKÓOVÁ, L. Using of wind erosion equation in GIS. In Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. (2019), s. 39--51. ISSN 1732-5587.

Originálny názov:
Using of wind erosion equation in GIS
Autor: Jana Dufková Kozlovsky (34%)
Tomáš Mašíček (33%)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany: 39
Do strany:
51
Počet strán:
13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: komasácia pozemkov, bariéry veterné, erodovateľnosť, veterná erózia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:02 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. ISSN 1732-5587.

Originálny názov:
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1732-5587
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:02 (Import dát z knižnice)