Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identifikačné číslo: 1259
Univerzitný e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
               

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LACKÓOVÁ, L. -- TÁRNÍKOVÁ, M. -- BÁREKOVÁ, A. -- HALÁSZOVÁ, K. Zmena zrnitostných frakcií vpyvom veternej erózie na Záhorí. In LACKÓOVÁ, L. Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 45--51. ISBN 978-80-552-2137-3 (brož.).

Originálny názov:
Zmena zrnitostných frakcií vpyvom veternej erózie na Záhorí
Anglický názov:
Autor:
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (25%)
Ing. Mária Tárníková, PhD. (25%)
Ing. Anna Báreková, PhD. (25%)
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
45
Do strany:
51
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pôda, mapovanie, veterná erózia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

LACKÓOVÁ, L. Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2137-3 (brož.).

Originálny názov: Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-2137-3 (brož.)
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)