Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Identification number: 1264
University e-mail: roman.hrncar [at] uniag.sk
 
lector - University Sports Centre (UP)

Contacts          
Publications
     
Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Divácke prejavy a ich vplyv na individuálny herný výkon hráča futbalu = The behaviour of fans and its influence to individual player´s performance in football
Hrnčár, Roman
Divácke prejavy a ich vplyv na individuálny herný výkon hráča futbalu = The behaviour of fans and its influence to individual player´s performance in football.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), p. 151--159. ISBN 978-80-552-0509-0.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2010
Details
2.Historické konzekvencie diváckeho násilia vo futbale
Hrnčár, Roman
Historické konzekvencie diváckeho násilia vo futbale.  In Akademický šport 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), p. 52--61. ISBN 978-80-552-1080-3.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2013
Details
3.
Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums
Hrnčár, Roman
Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), p. 160--166. ISBN 978-80-552-0509-0.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2010Details
4.
Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra
Hrnčár, Roman
Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra.  In Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2008), p. 51--54. ISBN 978-80-552-0157-3.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008Details
5.
Organizované akcie na podporu tímovej spolupráce pre športové kolektívy = Organised events for support of reambuilding in sport clubs
Hrnčár, Roman
Organizované akcie na podporu tímovej spolupráce pre športové kolektívy = Organised events for support of reambuilding in sport clubs.  In Telesná výchova a šport na univerzitách IV : zborník vedeckých prác, Nitra 7.12.2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), p. 64--68. ISBN 978-80-552-0320-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2009
Details
6.
Právna zodpovednosť pri športovej činnosti = Legal responsibility in sporting activities
Janko, Ivan -- Podhorec, Ivan -- Hrnčár, Roman
Právna zodpovednosť pri športovej činnosti = Legal responsibility in sporting activities.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), p. 167--172. ISBN 978-80-552-0509-0.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2010
Details
7.
Safety at Slovak football stadiums from the point of football spectators
Nemec, Miroslav -- Hrnčár, Roman
Bezpečnosť na slovenských futbalových štadiónoch z pohľadu futbalových divákov: Safety at Slovak football stadiums from the point of football spectators.  In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2013), p. 69--79. ISBN 978-80-228-2570-2.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2013
Details
8.
Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre
Hrnčár, Roman
Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre.  In Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), p. 73--79. ISBN 978-80-552-0696-7.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2011Details
9.Štatistická analýza vybraných herných činností stredných obrancov vo futbale
Hrnčár, Roman
Štatistická analýza vybraných herných činností stredných obrancov vo futbale.  In Význam akademického športu v systéme národného športu : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 90. výročia vzniku akademického športu na Slovensku pod záštitou Jána Mikolaja podpredsedu vlády a ministra školstva SR, Nitra 21. 5. 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2009), p. 122--126. ISBN 978-80-552-0227-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2009
Details
10.
Vývoj a výsledky vyučovania telesnej výchovy na SPU v Nitre od roku 1993 do roku 2010
Hrnčár, Roman -- Janko, Ivan
Vývoj a výsledky vyučovania telesnej výchovy na SPU v Nitre od roku 1993 do roku 2010.  In Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), p. 143--148. ISBN 978-80-552-0696-7.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2011
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.