Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Identifikačné číslo: 1264
Univerzitný e-mail: roman.hrncar [at] uniag.sk
 
lektor - Centrum univerzitného športu (UP)

Kontakty
     
Výučba
     
Publikácie
          

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
PublikácieKód KPČPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Bezpečnosť na slovenských futbalových štadiónoch z pohľadu futbalových divákov: Safety at Slovak football stadiums from the point of football spectators
Nemec, Miroslav -- Hrnčár, Roman
Bezpečnosť na slovenských futbalových štadiónoch z pohľadu futbalových divákov: Safety at Slovak football stadiums from the point of football spectators.  In Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. (2013), s. 69--79. ISBN 978-80-228-2570-2.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2013
Podrobnosti
2.
Divácke prejavy a ich vplyv na individuálny herný výkon hráča futbalu = The behaviour of fans and its influence to individual player´s performance in football
Hrnčár, Roman
Divácke prejavy a ich vplyv na individuálny herný výkon hráča futbalu = The behaviour of fans and its influence to individual player´s performance in football.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 151--159. ISBN 978-80-552-0509-0.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2010
Podrobnosti
3.
Historické konzekvencie diváckeho násilia vo futbale
Hrnčár, Roman
Historické konzekvencie diváckeho násilia vo futbale.  In Akademický šport 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2013), s. 52--61. ISBN 978-80-552-1080-3.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2013
Podrobnosti
4.
Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums
Hrnčár, Roman
Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 160--166. ISBN 978-80-552-0509-0.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2010Podrobnosti
5.
Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra
Hrnčár, Roman
Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra.  In Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2008), s. 51--54. ISBN 978-80-552-0157-3.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2008
Podrobnosti
6.Organizované akcie na podporu tímovej spolupráce pre športové kolektívy = Organised events for support of reambuilding in sport clubs
Hrnčár, Roman
Organizované akcie na podporu tímovej spolupráce pre športové kolektívy = Organised events for support of reambuilding in sport clubs.  In Telesná výchova a šport na univerzitách IV : zborník vedeckých prác, Nitra 7.12.2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2009), s. 64--68. ISBN 978-80-552-0320-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2009
Podrobnosti
7.
Právna zodpovednosť pri športovej činnosti = Legal responsibility in sporting activities
Janko, Ivan -- Podhorec, Ivan -- Hrnčár, Roman
Právna zodpovednosť pri športovej činnosti = Legal responsibility in sporting activities.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 167--172. ISBN 978-80-552-0509-0.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2010Podrobnosti
8.Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre
Hrnčár, Roman
Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre.  In Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), s. 73--79. ISBN 978-80-552-0696-7.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2011Podrobnosti
9.
Štatistická analýza vybraných herných činností stredných obrancov vo futbale
Hrnčár, Roman
Štatistická analýza vybraných herných činností stredných obrancov vo futbale.  In Význam akademického športu v systéme národného športu : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 90. výročia vzniku akademického športu na Slovensku pod záštitou Jána Mikolaja podpredsedu vlády a ministra školstva SR, Nitra 21. 5. 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2009), s. 122--126. ISBN 978-80-552-0227-3.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2009
Podrobnosti
10.
Vývoj a výsledky vyučovania telesnej výchovy na SPU v Nitre od roku 1993 do roku 2010
Hrnčár, Roman -- Janko, Ivan
Vývoj a výsledky vyučovania telesnej výchovy na SPU v Nitre od roku 1993 do roku 2010.  In Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), s. 143--148. ISBN 978-80-552-0696-7.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2011
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.