Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Identifikačné číslo: 1264
Univerzitný e-mail: roman.hrncar [at] uniag.sk
 

Kontakty          
Publikácie
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRNČÁR, R. Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra.  In Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2008), s. 51--54. ISBN 978-80-552-0157-3.

Originálny názov:
Nohejbal ako jedna z možností edukácie telesnej výchovy na SPU v Nitre = Footballtennis as a new sport activity in teaching process at SAU in Nitra
Anglický názov:
Autor:
Mgr. Roman Hrnčár, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2008
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 51
Do strany: 54
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: šport, telesná výchova, nohejbal
Rok uplatnenia: 2008
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 17:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

RAIS, D. Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. ISBN 978-80-552-0157-3.

Originálny názov:
Telesná výchova a šport na univerzitách III : zborník zo 7. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kaluza, CSc., Nitra 8.12.2008
Anglický názov:
Editor:
Mgr. Dušan Rais, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-0157-3
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2008
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2008
Posledná zmena:
05.03.2020 17:18 (Import dát z knižnice)