Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Identifikačné číslo: 1264
Univerzitný e-mail: roman.hrncar [at] uniag.sk
 

     
Výučba     
Publikácie
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRNČÁR, R. Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums.  In Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2010), s. 160--166. ISBN 978-80-552-0509-0.

Originálny názov:
Niektoré prístupy riešenia problematiky diváckeho násilia na futbalových štadiónoch = Some attidudes of dealing problems with fan violence on football stadiums
Anglický názov:
Autor: Mgr. Roman Hrnčár, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra telesnej výchovy a športu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2010
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
160
Do strany:
166
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová: slovenčina: šport, súťaže, futbal, násilie, diváci
Rok uplatnenia: 2010
 
Záznam vložil:
Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:27 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

RAIS, D. -- PAŠKA, Ľ. Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. ISBN 978-80-552-0509-0.

Originálny názov:
Telesná výchova a šport na univerzitách V : zborník vedeckých prác, Nitra 14.12.2010
Anglický názov:
Editor:
Mgr. Dušan Rais, PhD. (50%)
Mgr. Ľubomír Paška, PhD. (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-0509-0
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2010
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2010
Posledná zmena:
05.03.2020 19:27 (Import dát z knižnice)