Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Identifikačné číslo: 1264
Univerzitný e-mail: roman.hrncar [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Publikácie
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRNČÁR, R. Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre.  In Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2011), s. 73--79. ISBN 978-80-552-0696-7.

Originálny názov:
Sociálno – demografická štruktúra športových divákov v Nitre
Anglický názov:
Autor: Mgr. Roman Hrnčár, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra telesnej výchovy a športu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2011
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
73
Do strany:
79
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Kľúčové slová:
slovenčina: diváci, šport, sociálna demografia, futbal
Rok uplatnenia:
2011
 
Záznam vložil: Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 17:53 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

JEDLIČKA, J. Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-0696-7.

Originálny názov:
Akademický šport 2011 : zborník vedeckých prác
Anglický názov:
Editor:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (100%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-0696-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2011
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2011
Posledná zmena:
05.03.2020 18:48 (Import dát z knižnice)