Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Identification number: 1266
University e-mail: bajla [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Engineering (SUA)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bíro
Vývojové trendy penetračných prístrojov
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Boďo, PhD.
Porovnanie možností aplikácie prenosného a mechanického penetračného zariadenia pri tvorbe pôdnych máp pre presné hospodárenie
August 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Body
Využitie snímačov na definovanie nastavenia pracovných orgánov strojov
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): doc. RNDr. Dušan Brozman
Simulácia a meranie niektorých fyzikálnych vlastností pôdy
August 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matúš Čičo, PhD.
Overenie možnosti plošného sledovania stavu pôdy nožovým penetračným zariadením
Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrej Gajdošík
Prehľad metód hodnotenia únosnosti vozidiel v terénnych podmienkach
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Galko
Využitie penetračných meraní na stanovenie únosnosti pôdy pre poľnohospodársku techniku
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Gál
Návrh postupu vyhodnocovania penetračných meraní s hydraulickým penetračným prístrojom
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hitka
Meranie šmykovej pevnosti pomocou lineárneho šmykového prístroja v podmienkach "in situ"
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Návrh bevametrického prístroja pre zisťovanie pôdnych vlastností
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Mikušová
Porovnanie meraní šmykových prístrojov v laboratórnych podmienkach
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress