Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Identifikačné číslo: 1266
Univerzitný e-mail: bajla [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Bíro
Vývojové trendy penetračných prístrojov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Boďo, PhD.
Porovnanie možností aplikácie prenosného a mechanického penetračného zariadenia pri tvorbe pôdnych máp pre presné hospodárenie
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Body
Využitie snímačov na definovanie nastavenia pracovných orgánov strojov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: doc. RNDr. Dušan Brozman
Simulácia a meranie niektorých fyzikálnych vlastností pôdy
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Matúš Čičo, PhD.
Overenie možnosti plošného sledovania stavu pôdy nožovým penetračným zariadením
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Andrej Gajdošík
Prehľad metód hodnotenia únosnosti vozidiel v terénnych podmienkach
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Galko
Využitie penetračných meraní na stanovenie únosnosti pôdy pre poľnohospodársku techniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Gál
Návrh postupu vyhodnocovania penetračných meraní s hydraulickým penetračným prístrojom
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hitka
Meranie šmykovej pevnosti pomocou lineárneho šmykového prístroja v podmienkach "in situ"
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Návrh bevametrického prístroja pre zisťovanie pôdnych vlastností
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Mikušová
Porovnanie meraní šmykových prístrojov v laboratórnych podmienkach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná