Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Identifikačné číslo: 1266
Univerzitný e-mail: bajla [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Porovnanie možností aplikácie prenosného a mechanického penetračného zariadenia pri tvorbe pôdnych máp pre presné hospodárenie
Autor: Ing. Tomáš Boďo, PhD.
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
Oponent 3:doc. Marián Kučera, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie možností aplikácie prenosného a mechanického penetračného zariadenia pri tvorbe pôdnych máp pre presné hospodárenie
Abstrakt:Dizertačná práca rieši problematiku mechanického penetračného zariadenia, neseného na trojbodovom závese s využitím vonkajšieho okruhu hydrauliky traktora. Navrhnuté zariadenie pozostáva z piatich samostatných meracích blokov, merajúcich súčasne penetračný odpor pôdy. Pomocou systému GPS, ktorý je súčasťou zariadenia, je možné definovať lokálne pevnostné charakteristiky pôdy a vytváranie pôdnych máp. Súčasťou práce bude porovnanie meraní prenosným a mechanickým penetračným zariadením a efektívnosť práce pri tvorbe pôdnych máp.
Kľúčové slová:Pedokompakcia, Penetrometer, Pôdna mapa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene