Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Identifikačné číslo: 1266
Univerzitný e-mail: bajla [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Technická fakulta (SPU)

Kontakty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývojové trendy penetračných prístrojov
Autor: Ing. Michal Bíro
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Bajla, PhD.
Oponent:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývojové trendy penetračných prístrojov
Abstrakt:V rámci bakalárskej práce bol spracovaný prehľad mechanických vlastností pôdy, popis princípu merania penetračného odporu pôdy a vybraných druhov penetračných prístrojov z hľadiska typov skúšok ako aj historického vývoja týchto zariadení. Podrobnejšie boli špecifikované vertikálne prenosné, nesené a horizontálne penetrometre z hľadiska ich parametrov a spôsobov merania. Zároveň boli prístroje posudzované z hľadiska statického a dynamického účinku merania pôdnych vlastností. V záveroch práce sú spracované spoločné znaky prístrojov a trendy vývoja penetračných zariadení na meranie penetračného odporu pôdy.
Kľúčové slová:fyzikálno - mechanické vlastnosti pôdy, penetračný odpor pôdy, meranie penetračného odporu, kužeľový penetrometer, typy penetrometrov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene