Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Regional Bioenergy (FESRD)
Chief official - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Ágh
Efektivita využitia láskavca ako kosubstrátu pri výrobe bioplynu
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Beláková
Verifikácia vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na energetické účely aplikovaním termochemickej konverzie
September 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Blaho
Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Botková
Možnosti využitia biomasy vo vybranom regióne SR
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Buchta
Aplikácia biometánu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku
April 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Čársky
Verifikácia výdatnosti vstupného substrátu pre produkciu bioplynu
April 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Červený
Adsorbčné filtrovanie bioplynu
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Fábryová
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Norbert Ferenczi
Výroba biometánu a jeho aplikačné možnosti
April 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marián Fodora, PhD.
Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denis Fodor
Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018
May 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ftáček
Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fürstenzeller
Kofermentácia biologických odpadov
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
September 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Gosť
Kofermentácia ako možnosť zvýšenia efektívnosti bioplynového zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Horňák
Premena energie na teplo pomocou tepelných čerpadiel
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Jakubík
Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Štefan Jančo, PhD.
Výskum využitia molekulových sít pri úprave bioplynu
August 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Klincová
Prevádzkové overovanie substrátu pre bioplynovú stanicu na báze glycerínu
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Klučár
Metódy odsírenia bioplynu
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dušan Kollár
Vodík a jeho využitie ako náhradný zdroj energie
April 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Košík, PhD.
Verifikácia metód zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Kováč
Biometán efektívny energonosič
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Kozolka
Možnosti šetrenia energií v praxi
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Križan
Návrh experimentálneho zariadenia na predprípravu biomasy
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Križan
Výskum výdatnosti láskavca pri produkcii bioplynu
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Machalec
Ekonomická efektívnosť bioplynového zariadenia
April 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu
May 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
May 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Mészáros
Aplikačné možnosti bioplynu ako efektívneho nosiča energie
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Panák
Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Marek Pucher
Výskum využitia biologicky rozložiteľných odpadov pre výrobu bioplynu
September 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Rusňák, PhD.
Výskum aplikačných možností bioplynu ako alternatívnej pohonnej hmoty
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Solár
Molekulové sitá pri čistení bioplynu
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Sovič
Výroba bioplynu suchou fermentáciou z biologicky rozložiteľných odpadov
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Ščevlík
Štúdia možností využívania obnoviteľných zdrojov energie na vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Šemnicer
Biologické metódy odsírovania bioplynu
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Šemnicer
Návrh experimentálneho zariadenia na splyňovanie biomasy
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Tulipán, PhD.
Výskum metód úprav bioplynu pred komprimovaním
June 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Turčan
Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ulrich
Experimentálne zariadenia na výrobu bioplynu
April 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Valkovič
Výskum metód zvyšovania energetickej hodnoty bioplynu
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Valkovič
Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Záhumenský
Výskum možností využitia mikro rias na produkciu bioplynu
April 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Zaujec
Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
April 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress