Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Ágh
Efektivita využitia láskavca ako kosubstrátu pri výrobe bioplynu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lenka Beláková
Verifikácia vhodnosti vybraných druhov rýchlorastúcich drevín na energetické účely aplikovaním termochemickej konverzie
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Blaho
Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Botková
Možnosti využitia biomasy vo vybranom regióne SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Buchta
Aplikácia biometánu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Čársky
Verifikácia výdatnosti vstupného substrátu pre produkciu bioplynu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Červený
Adsorbčné filtrovanie bioplynu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Fábryová
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Norbert Ferenczi
Výroba biometánu a jeho aplikačné možnosti
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marián Fodora, PhD.
Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denis Fodor
Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ftáček
Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Fürstenzeller
Kofermentácia biologických odpadov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Verifikácia využívania adsorbentov pri úprave bioplynu
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
Verifikácia pestovania a energetickej konverzie mikro rias
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Gosť
Kofermentácia ako možnosť zvýšenia efektívnosti bioplynového zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Horňák
Premena energie na teplo pomocou tepelných čerpadiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Jakubík
Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Štefan Jančo, PhD.
Výskum využitia molekulových sít pri úprave bioplynu
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Klincová
Prevádzkové overovanie substrátu pre bioplynovú stanicu na báze glycerínu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Klučár
Metódy odsírenia bioplynu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dušan Kollár
Vodík a jeho využitie ako náhradný zdroj energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Košík, PhD.
Verifikácia metód zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Kováč
Biometán efektívny energonosič
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Kozolka
Možnosti šetrenia energií v praxi
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Križan
Návrh experimentálneho zariadenia na predprípravu biomasy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Križan
Výskum výdatnosti láskavca pri produkcii bioplynu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Machalec
Ekonomická efektívnosť bioplynového zariadenia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Katarína Mazúrová
Energetická efektívnosť vybraného stavebného objektu.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Mészáros
Aplikačné možnosti bioplynu ako efektívneho nosiča energie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Panák
Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Marek Pucher
Výskum využitia biologicky rozložiteľných odpadov pre výrobu bioplynu
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Rusňák, PhD.
Výskum aplikačných možností bioplynu ako alternatívnej pohonnej hmoty
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Solár
Molekulové sitá pri čistení bioplynu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Sovič
Výroba bioplynu suchou fermentáciou z biologicky rozložiteľných odpadov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Ščevlík
Štúdia možností využívania obnoviteľných zdrojov energie na vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Šemnicer
Biologické metódy odsírovania bioplynu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Šemnicer
Návrh experimentálneho zariadenia na splyňovanie biomasy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mária Štipčáková
Uplatnenie princípov energetickej efektívnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Tulipán, PhD.
Výskum metód úprav bioplynu pred komprimovaním
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Turčan
Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Ulrich
Experimentálne zariadenia na výrobu bioplynu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Valkovič
Výskum metód zvyšovania energetickej hodnoty bioplynu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Valkovič
Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Záhumenský
Výskum možností využitia mikro rias na produkciu bioplynu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Zaujec
Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná