Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
     
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Výskum využitia molekulových sít pri úprave bioplynu
Autor:
Ing. Štefan Jančo, PhD.
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum využitia molekulových sít pri úprave bioplynu
Abstrakt:
V práci bude realizovaný komplexný výskum využitia cenovo dostupných molekulových sít vhodných pre úpravu bioplynu pred jeho aplikáciou ako zdroja energie. Pozornosť bude venovaná hlavne technikám a technológiám pre aplikáciu molekulových sít, bude monitorované zloženie bioplynu na vstupe a výstupe z filtra, teda efekt čistenia.
Kľúčové slová:biomasa, bioplyn, molekulové sitá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene