Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Biometán efektívny energonosič
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Biometán efektívny energonosič
Abstrakt:Bakalárska práca s názvom "Biometán, efektívny energonosič" obsahuje prehľad súčasného stavu riešenej problematiky. Úvod je venovaný obnoviteľným zdrojom energie ako alternatívny zdroj energie dnes i v budúcnosti. Ďalšiu časť práce som venoval biometánu, všeobecnému prehľadu. Zvláštnu pozornosť som venoval biomase, ktorá predstavuje pre Slovensko významný zdroj energie. Veľmi významnou súčasťou je využívanie poľnohospodárskej biomasy, ktorá je pestovaná buď zámerne napríklad kukuričná siláž alebo sa získava z odpadov napríklad hnoj alebo hnojovica. Vo výsledkoch práce som sa zaoberal jednotlivými úpravami biometánu, distribúciou a zložením. Záver som venoval poznatkom a odporúčaniam.
Kľúčové slová:
biometán, biomasa, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene