Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Možnosti využitia biomasy vo vybranom regióne SR
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:
Ing. Juraj Horváth, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Možnosti využitia biomasy vo vybranom regióne SR
Abstrakt:Slovensko je krajina bohatá na nejeden obnoviteľný zdroj energie. Najväčší potenciál však predstavuje biomasa. Biomasa má veľký potenciál stať sa významným energetickým zdrojom pre celé ľudstvo. Okrem toho má veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie. Táto práca je zameraná na biomasu, bioplyn a bioplynové stanice. Cieľom práce bolo vypracovanie prehľadu o možnostiach využitia biomasy a výroby bioplynu. V prvej časti práce sme sa zamerali na charakteristiku biomasy a bioplynu, spôsobu využívania biomasy, najznámejšie technológie na výrobu bioplynu a aktuálny stavu bioplynových staníc na Slovensku. V ďalšej časti sme navrhli dva varianty bioplynovej stanice ako aj ekonomiku navrhovaného zariadenia. Návrh obsahuje hlavné časti zariadenia pre oba varianty, fermentor aj kogeneračné jednotky. Financovanie bioplynovej stanice je v plnej výške z poskytnutého úveru.
Kľúčové slová:
bioplynová stanica, bioplyn, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene