Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
Autor: Ing. Andrej Jakubík
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:prof. Ing. František Janíček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
Abstrakt:Práca sa obsahovo zameriava na hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti bioplynovej stanice, vrátane kogeneračnej jednotky. Cieľom je poskytnúť ucelený prehľad bezpečnostných požiadaviek, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadení. Jadro práce tvorí technologický opis zariadení, ich činnosti a dôležité bezpečnostné a ochranné prvky zariadení. Výsledkom riešenia danej problematiky je súhrn najdôležitejších legislatívnych predpisov riešiacich oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sa svojimi ustanoveniami vzťahujú aj na prevádzku týchto zariadení. Súčasťou výsledkov je aj návrh konkrétnych opatrení, ktoré svojim významom predstavujú požiadavky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a obsluhu vykonávajúcu činnosti na zariadeniach. Práca svojim obsahom prispieva k zvyšovaniu miery bezpečnosti a tým aj k celkovému zveľaďovaniu experimentálnej bioplynovej stanice.
Kľúčové slová:Bioplynová stanica, Kogeneračná jednotka, Požiadavky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene