Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
Autor: Ing. Andrej Jakubík
Pracovisko:
Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
Abstrakt:
Práca sa obsahovo zameriava na hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti bioplynovej stanice, vrátane kogeneračnej jednotky. Cieľom je poskytnúť ucelený prehľad bezpečnostných požiadaviek, ktoré vyplývajú z prevádzky zariadení. Jadro práce tvorí technologický opis zariadení, ich činnosti a dôležité bezpečnostné a ochranné prvky zariadení. Výsledkom riešenia danej problematiky je súhrn najdôležitejších legislatívnych predpisov riešiacich oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ktoré sa svojimi ustanoveniami vzťahujú aj na prevádzku týchto zariadení. Súčasťou výsledkov je aj návrh konkrétnych opatrení, ktoré svojim významom predstavujú požiadavky pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a obsluhu vykonávajúcu činnosti na zariadeniach. Práca svojim obsahom prispieva k zvyšovaniu miery bezpečnosti a tým aj k celkovému zveľaďovaniu experimentálnej bioplynovej stanice.
Kľúčové slová:
Bioplynová stanica, Kogeneračná jednotka, Požiadavky, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene