Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
Autor:
Ing. Martin Ftáček
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Juraj Horváth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
Abstrakt:Úvodná časť práce je venovaná uvedeniu do problematiky obnoviteľných zdrojov energie. Prvá časť sa zaoberá biometánom ako obnoviteľným zdrojom energie, jeho dostupnosťou, použiteľnosťou a vplyvom na životné prostredie. Ďalej je definovaný biometán a jeho zlo-ženie a zároveň súčasné metódy odstraňovania oxidu uhličitého z bioplynu. Metodika popisuje experimentálne zariadenie a použité spôsoby merania. Zariadenie na odstraňovanie oxidu uhličitého z bioplynu, nachádzajúce sa na poľnohospodárskom podni-ku v Kolíňanoch, pracuje na princípe tlakového vodného prania. V praktickej časti boli realizované tri pokusné merania s cieľom nájsť parametre procesu pri najefektívnejšom spôsobe odstránenia CO2 z bioplynu.
Kľúčové slová:
bioplyn, biometán, oxid uhličitý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene