Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
Autor: Ing. Martin Ftáček
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Horváth, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy odstraňovania kysličníka uhličitého z bioplynu
Abstrakt:Úvodná časť práce je venovaná uvedeniu do problematiky obnoviteľných zdrojov energie. Prvá časť sa zaoberá biometánom ako obnoviteľným zdrojom energie, jeho dostupnosťou, použiteľnosťou a vplyvom na životné prostredie. Ďalej je definovaný biometán a jeho zlo-ženie a zároveň súčasné metódy odstraňovania oxidu uhličitého z bioplynu. Metodika popisuje experimentálne zariadenie a použité spôsoby merania. Zariadenie na odstraňovanie oxidu uhličitého z bioplynu, nachádzajúce sa na poľnohospodárskom podni-ku v Kolíňanoch, pracuje na princípe tlakového vodného prania. V praktickej časti boli realizované tri pokusné merania s cieľom nájsť parametre procesu pri najefektívnejšom spôsobe odstránenia CO2 z bioplynu.
Kľúčové slová:bioplyn, biometán, oxid uhličitý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene