Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum metód zvyšovania energetickej hodnoty bioplynu
Autor: Ing. Jakub Valkovič
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Výskum metód zvyšovania energetickej hodnoty bioplynu
Abstrakt:
Obnoviteľné zdroje energie sú nositeľmi energetického potenciálu. Z tohto dôvodu patrí využívanie obnoviteľných zdrojov energie v 21. storočí k hlavným témam v oblasti ochrany životného prostredia a možnosti úspor fosílnych palív, ktorým krajiny celého sveta venujú mimoriadnu pozornosť. Významným nositeľom energetického potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku je biomasa a následne jej konverzia na bioplyn. Pre efektívnejšie využitie energie získavanej z bioplynu je potrebné bioplyn upraviť. Úvodná časť diplomovej práce je venovaná obnoviteľnému zdroju energie -- bioplynu, jeho vzniku, možnostiam využitia a prehľadu súčasného využívania bioplynu u nás a v zahraničí. V nasledujúcej časti je pozornosť venovaná chemickému zloženiu bioplynu, jeho úprave na biometán a následne možnostiam využitia biometánu. Vo výsledkoch práce sú popísané metódy úpravy bioplynu na biometán a koncepčný návrh zariadenia na úpravu bioplynu metódou vodnej tlakovej práčky, na ktorom boli realizované štyri experimenty na bioplynovej stanici VPP SPU, s.r.o. v Kolíňanoch. V závere je spracovaný odhad možných trendov vývoja v tejto oblasti.
Kľúčové slová:biometán, metán, oxid uhličitý, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene