Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh experimentálneho zariadenia na splyňovanie biomasy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh experimentálneho zariadenia na splyňovanie biomasy
Abstrakt:Už v minulosti bola rozhodujúcim zdrojom energie na našom vidieku biomasa. Slovensko je skôr vidieckou krajinou, preto orientácia na získavanie energie z biomasy môže len prispieť ekonomicky, aj ekologicky a rovnako môže prispieť aj k rozvoju regiónov a k diverzifikácii činnosti vo vidieckom priestore. Celoslovenskému technickému pokroku sa nevyhla ani oblasť poľnohospodárstva, pestovania biomasy a rovnako ani spracovávanie biomasy, ktorým je hlavne spaľovanie a splyňovanie. Princíp splyňovania biomasy spočíva v premene tuhého a kvapalného materiálu, biomasy, alebo komunálneho odpadu na horľavý plyn. Vzniknutý plyn neskôr môžeme použiť na pohon spaľovacieho motora a na pohon malých plynových turbín. Diplomová práca je zameraná na spracovanie prehľadu technických zariadení na splyňovanie biomasy, a po kritickom prehodnotení návrhu a spracovaniu základnej dokumentácie experimentálneho splyňovacieho zariadenia bude vybraná najvhodnejšia alternatíva zariadenia.
Kľúčové slová:
biomasa, splyňovanie, energetická hodnota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene