Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

          
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu
Abstrakt:
Využívanie energetického potenciálu obnoviteľných zdrojov energie patrí v dnešnej dobe k aktuálnym témam v oblasti ochrany životného prostredia a možnosti úspor fosílnych palív. Významným obnoviteľným zdrojom energie je bioplyn, ktorý je nutné pred použitím upraviť. Úpravou bioplynu sa zaoberá táto predkladaná diplomová práca s názvom "Verifikácia fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu". V úvodnej časti je spracovaný prehľad o súčasnom stave výroby a využívania bioplynu ako efektívneho energonosiča v krajinách EÚ a vo svete. Pozornosť je venovaná významu a možnostiam odstraňovania nežiaducich prímesí v bioplyne, najmä sírovodíka. Vo vlastnej práci je realizovaný experiment v prevádzkových podmienkach bioplynovej stanice VPP SPU s.r.o. Koliňany, kde sú zhodnotené dosahované efekty v odstraňovaní sírovodíka, a taktiež sú zaznamenané množstvá CH4 (obj. %), CO2 (obj. %) a O2 (obj. %) v bioplyne. Ďalej sú uvedené návrhy na využitie výsledkov a prijaté závery z verifikácie fyzikálno-chemickej metódy odsírenia bioplynu.
Kľúčové slová:
Bioplyn, Odsírenie, Metódy odsírenia., Bioplynová stanica, Sírovodík

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene