Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum výdatnosti láskavca pri produkcii bioplynu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výskum výdatnosti láskavca pri produkcii bioplynu
Abstrakt:
Bioplyn je neoddeliteľnou súčasťou obnoviteľných zdrojov energie. Jeho využitie na energetické účely v našom regióne, je podporené vysokým podielom biomasy na Slovensku. Z dokonalým spracovaním vhodného vstupného substrátu vieme dosiahnuť vynikajúcu výťažnosť bioplynu. Za jeden z vhodných kofermentačných materiál môžeme považovať Láskavec (Amarantus). Diplomová práca ponúka podrobný prehľad o bioplyne, od prvých pokusov s nim, až po súčasný stav pri jeho využívaní na Slovensku a vo svete. Experimentálne skúma vhodnosť využitia Láskavca za účelom zvýšenia produkcie bioplynu. Pokus bol realizovaný na experimentálnom fermentore nachádzajúcom sa v objekte bioplynovej stanice SPU. V závere práci je porovnaný vyprodukovaný bioplyn zo substrátu, obsahujúceho Láskavec, s bioplynom iného substrátu. Na základe charakteristických parametrov meraných počas experimentu možno povedať, že Láskavec je vhodné využívať pri výrobe bioplynu.
Kľúčové slová:
bioplyn, Láskavec, kofermentácia, zvýšenie produkcie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene