Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

     
     
     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Premena energie na teplo pomocou tepelných čerpadiel
Autor:
Ing. Ján Horňák
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Premena energie na teplo pomocou tepelných čerpadiel
Abstrakt:
Predložená bakalárska práca poskytuje ucelený pohľad na tepelné čerpadlá ako alternatívny zdroj tepelnej energie vhodný na vykurovanie rodinných domov. Analyzuje a charakterizuje druhy zdrojov nízkoteplotnej energie použiteľných pre využitie technológiou tepelných čerpadiel. Práca podáva charakteristiku jednotlivých dôležitých konštrukčných častí. Popisuje taktiež aplikácie tepelných čerpadiel vo vykurovacích sústavách, venuje pozornosť najčastejšie využívaným bivalentným systémom a možnostiam zapojenia tepelného čerpadla spolu s elektrokotlom, kotlom na tuhé palivá a solárnymi kolektormi. Vyzdvihuje výhody, ale aj nevýhody tepelných čerpadiel a sú v nej charakterizované druhy tepelných čerpadiel. Záver bakalárskej práce je venovaný zhrnutiu dosiahnutých výsledkov práce a informácií dôležitých pre správny výber tepelného čerpadla pre rodinný dom.
Kľúčové slová:
tepelné čerpadlo, princíp tepelného čerpadla, nízkoteplotná energia, druhy tepelných čerpadiel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene