Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
Abstrakt:
V súčasnosti čoraz častejšie diskutovanou témou sú energie a najčastejšie sa hovorí o narastajúcej intenzite vyčerpávania konvenčných zdrojov energie, o zvyšujúcom dopyte po energii, o možných alternatívnych energiách a dopade energetickej politiky na spoločnosť. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou stavu fosílnych palív vo svete a na Slovensku ako aj potenciálom využívania obnoviteľných zdrojov energie na našom území. Obsahuje taktiež príklady praktického využívania fosílnych palív ako aj moderné spôsoby transformácie energie z obnoviteľných zdrojov. Práca popisuje technológie a možnosti ktoré sú v našich podmienkach nie len použiteľné ale aj ekonomicky výhodné. Vo vlastnej práci je podrobne spracovaný návrh modelovej bioplynovej stanice pre poľnohospodárske podniky. Výsledná doba návratnosti je vyhodnotená pomocou ekonomickej analýzy s konkrétnymi vstupnými údajmi. Práca má tiež dokázať širokej verejnosti, že ekologický energetický systém je aj v podmienkach SR prístupný a je prínosom pre celú spoločnosť.
Kľúčové slová:
bioplynová stanica, obnoviteľné zdroje energie, fosílne palivá, vodná energia, veterná energia, biomasa, solárna energia, geotermálna energia, vodík

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene