Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
Abstrakt:
Za posledné desaťročie je možné pozorovať výrazný nárast významu obnoviteľných zdrojov energie. Fosílne palivá sú jednou z príčin znehodnocovania životného prostredia a zároveň majú podiel na klimatických zmenách na našej planéte a tiež sú ich zásoby vyčerpateľné. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie má veľký potenciál. Možnosti jej využitia pri výrobe energie, tepla alebo kvapalných biopalív sú mnohostranné a taktiež ekologické. Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo spracovať prehľad o technológiách na výrobu bioplynu z biomasy pomocou suchých a mokrých anaeróbnych procesov. V prvej časti práce je spracovaný prehľad obsahujúci informácie o využívaní a podpore OZE z biomasy na Slovensku a v štátoch EÚ. V ďalšej časti sú popísané technológie a materiály vhodné pre anaeróbne procesy.
Kľúčové slová:
mokrá fermentácia, suchá fermentácia, biomasa, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene