Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
Autor: Ing. Ján Blaho
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie mokrej a suchej fermentácie biomasy
Abstrakt:Za posledné desaťročie je možné pozorovať výrazný nárast významu obnoviteľných zdrojov energie. Fosílne palivá sú jednou z príčin znehodnocovania životného prostredia a zároveň majú podiel na klimatických zmenách na našej planéte a tiež sú ich zásoby vyčerpateľné. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie má veľký potenciál. Možnosti jej využitia pri výrobe energie, tepla alebo kvapalných biopalív sú mnohostranné a taktiež ekologické. Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo spracovať prehľad o technológiách na výrobu bioplynu z biomasy pomocou suchých a mokrých anaeróbnych procesov. V prvej časti práce je spracovaný prehľad obsahujúci informácie o využívaní a podpore OZE z biomasy na Slovensku a v štátoch EÚ. V ďalšej časti sú popísané technológie a materiály vhodné pre anaeróbne procesy.
Kľúčové slová:mokrá fermentácia, suchá fermentácia, biomasa, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene