Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

     
Výučba     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou
Autor: Ing. Juraj Panák
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou
Abstrakt:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Študijný program: Technika pre obnoviteľné zdroje energie Autor: Juraj Panák Bakalárska práca: Význam predprípravy biomasy pred fermentáciou Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. Práca sa v prvej časti zaoberá problematikou súčasného stavu s fosílnymi palivami a stručne charakterizuje jednotlivé obnoviteľné zdroje energie. Vlastná práca obsahuje prehľad bioplynové stanice, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, ako aj vo vybraných krajinách Európskej únie. Bioplynu je venovaná samostatná kapitola, v ktorej sa nachádza popis výroby až po jeho konečné využitie. V práci sú popísané jednotlivé metódy predprípravy biomasy pred fermentáciou. Na základe publikovaných informácii ako aj skúseností najmä v zahraničí je predpríprava biomasy dôležitou súčasťou technologickej výroby bioplynu, ktorá významnou mierou ovplyvňuje celkový výkon bioplynovej stanice. V záverečnej časti práce je návrh možnosti skvalitnenia predprípravy biomasy v bioplynovej stanici (VPP) SPU, s.r.o., v Kolíňanoch.
Kľúčové slová:
bioplyn, fosílne palivá, predpríprava biomasy, fermentácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene