Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018
Abstrakt:FODOR, Denis. Využitie programu rozvoja vidieka SR vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 – 2018. Nitra, 2019. Bakalárska práca (Bc.) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Vedúci práce prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., 45 s. Bakalárska práca je zameraná na program rozvoja vidieka vo vybraných obciach okresu Veľký Krtíš za obdobie rokov 2014 - 2018. Program rozvoja vidieka bol vyvinutý na podporu zaostávajúcich oblastí a k vyrovnávaniu disparít. V teoretickej časti sa zameriavame na ekonomicky rozdielne oblasti SR, objasnenie významu programu rozvoja vidieka SR a cieľom EÚ pre rozvoj vidieka. V praktickej časti sme sa zamerali na predstavenie vybraných obcí a zhodnotenie ich projektov z PHSR. Výsledkom práce je porovnanie skúmaných projektov v obciach a návrh na ďalšie využitie programu rozvoja vidieka do budúcnosti. Kľúčové slová: Program rozvoja vidieka, vidiek, Európska únia
Kľúčové slová:Program rozvoja vidieka, vidiek, Európska únia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene