Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum možností využitia mikro rias na produkciu bioplynu
Autor:
Ing. Adrián Záhumenský
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Výskum možností využitia mikro rias na produkciu bioplynu
Abstrakt:
V súčasnosti máme jednu kľúčovú otázku ľudstva a to náhrada fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi, kde hrajú významnú úlohu ich každoročný obnovovací cyklus a vlastnosti biomasy. Biomasa a jej delenia podľa zdroja vzniku na lesnícku a poľnohospodársku, kde poľnohospodárska ma veľkú časť zásob hmoty ktorú dodáva k výrobe biopalív, ako napr. bioetanol, bioplyn a biodiesel. Za nedávne časové obdobie sa priemyselná výroba veľmi zdokonalila v oblasti biopalív, čo zapríčiňuje v globálnej miere silný antagonizmus medzi biopalivami a potravinami príčinou nevyhnutnosti zhodného bio surovinového zdroja pre výrobný sektor. V súčasnosti si môžeme všimnúť relatívne razantný vzrast využitia bioplynových staníc, ktoré by ako zdroj mali spotrebovávať poľnohospodársky odpad čo však ale pravdou nie je lebo najväčšie využitie majú z kukuričnej siláže, čo spôsobuje zníženie jej kapacity v okruhu krmovinárstva. A preto v tejto prekladanej diplomovej práci je vyhotovený experimentálny výskum pravdepodobnej náhrady kukuričnej siláže vybranými druhmi mikrorias pestovaných na báze oxidu uhličitého získaného z bioplynu a živín ktoré sú získane z digestátu. Znovu použitie daných vstupov surovín v rámci bioplynovej stanice spoločne s pestovaním mikrorias na opätovné použitie pri výrobe bioplynu v danej bioplynovej stanici, by tak vytvorili energetický komplex z časti nekompletnou tvorbou bio surovín na základe fotosyntézy. Cieľom tejto diplomovej práce s experimentálnym charakterom poukázať na potenciál využitia mikrorias Acutodesmus dimorphus pre výrobu bioplynu v bioplynovej stanici za pomoci pokusov v podmienkach bioplynovej stanice využijúc experimentálny fermentor s objemom 100 l. A získať počas pokusov hodnotné parametre vstupného substrátu, kvalita a množstvo vyprodukovaného bioplynu. Podľa ktorých sa posudzoval potenciál mikrorias ako náhrada kukuričnej siláže pre výrobu bioplynu v bioplynovej stanici v Kolíňanoch. V experimentálnej časti diplomovej práce sa dokázalo za pomoci pokusov potenciál pre výrobu bioplynu z laboratórne vypestovaného určitého množstva druhu mikroriasy Acutodesmus dimorphus v automaticky riadených fermentoroch. A na základe získaných údajov vznikla diskusia ohľadom porovnania daného druhu mikrorias s literárnymi zdrojmi a údajmi.
Kľúčové slová:
bioplynova stanica, digestát, oxid uhličitý, bio suroviny, mikroriasy, bioplyn, Acutodesmus dimorphus, anaeróbna digescia, obnoviteľné zdroje energie, fotosyntéza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene