Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Kofermentácia ako možnosť zvýšenia efektívnosti bioplynového zariadenia
Autor: Ing. Jozef Gosť
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kofermentácia ako možnosť zvýšenia efektívnosti bioplynového zariadenia
Abstrakt:
Súčasný stav v poľnohospodárstve na Slovensku zaznamenáva nielen v posledných rokoch pokles chovu hospodárskych zvierat, poľnohospodárske podniky sa často preorientovávajú len na rastlinnú výrobu. Podniky často smerujú svoju rastlinnú výrobu na pestovanie takých plodín, ktoré majú na trhu vyššiu cenu ako plodiny určené na výrobu potravín. Pestovanie plodín na energetické účely sa stalo trendom v posledných rokoch. Jednou z možností, ako zvýšiť príjmy podniku so súčasným zúžitkovaním vlastných produktov, resp. odpadov z výroby, je výstavba zariadenia na produkciu bioplynu s jeho následným využitím pre výrobu elektriny a tepla a ďalším finančným zhodnotením. Zvýšiť efektívnosť bioplynovej stanice je možné voľbou vhodného vstupného substrátu. V súčasnosti sa okrem fermentácie základných substrátov (hnojovica, kukuričná siláž, atď.) využíva aj primiešavanie ďalších vstupných substrátov v menšom objeme ako základný substrát. Takéto substráty sa nazývajú kosubstráty a proces anaeróbnej fermentácie sa označuje ako kofermentácia minimálne dvoch alebo viacerých substrátov. Primiešavaním kosubstrátov k základnému vstupnému substrátu je možné zvýšiť objem vyprodukovaného plynu, ako aj zvýšiť podiel metánu v zmesi bioplynu, čo zvyšuje efektivitu bioplynovej stanice. Práca sa zaoberá vlastnosťami a porovnaním jednotlivých kosubstrátov, popisuje metódy ich testovania ešte pred ich použitím a porovnáva ich výhody, resp. nevýhody. V závere je zhodnotená vhodnosť použitia kosubstrátov v bioplynovom zariadení v porovnaní s anaeróbnou fermentáciou bežne používaných základných substrátov.
Kľúčové slová:
kofermentácia, bioplyn, kosubstráty, anaeróbna fermentácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene