Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikační číslo: 1267
Univerzitní e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

     
     
Projekty
     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1
 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)J. Gaduš
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
31.12.2021
2
 Centrum pre výskum potenciálu biomasy
Granty nadácií
garant01.10.2015
30.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
J. GadušZmluva o dielogarant
31.07.2007
30.11.2015
4 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
5
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.04.2017
31.12.2020
6
 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyJ. Gaduš
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2015
31.12.2018
7
 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
J. GadušVšeobecné výzvygarant01.07.2016
30.06.2020
8
P. BielikFP7riešiteľ01.10.2013
01.04.2016
9
 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
10 POWER4BIOD. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ01.10.2018
31.03.2021
11
 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú Európu
Horizont 2020
garant
01.01.2019
31.12.2019
12
 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstve
J. Gaduš
Horizont 2020
garant
01.01.2018
01.01.2018
13
 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu BzovíkZmluva o dielogarant01.08.2018
31.12.2018
14 Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.J. GadušVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
15 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynuZmluva o dielogarant
15.03.2018
30.09.2018
16Bilaterálna spoluprácagarant
01.01.2012
31.12.2013
17
J. Gaduš
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.200931.12.2011
18
 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhraniaJ. GadušKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2009
31.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý