Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     Publikácie     Orgány     Vedené práce
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
26.04.2018
31.12.2021
2
 Centrum pre výskum potenciálu biomasy
J. Gaduš
Granty nadácií
garant01.10.2015
30.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
4
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
J. GadušZmluva o dielogarant
31.07.2007
30.11.2015
5
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant24.04.2017
31.12.2020
6
 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
J. Gaduš
Všeobecné výzvy
garant01.07.201531.12.2018
7 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyJ. GadušVšeobecné výzvygarant01.07.201630.06.2020
8FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
9
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ01.01.201631.12.2018
10
 POWER4BIO
Horizont 2020
metodický riešiteľ01.10.201831.03.2021
11
 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú EurópuHorizont 2020
garant
01.01.201931.12.2019
12
 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstve
Horizont 2020garant
01.01.2018
01.01.2018
13 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu BzovíkJ. Gaduš
Zmluva o dielo
garant
01.08.201831.12.2018
14
 Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2007
31.12.2009
15
 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu
Zmluva o dielogarant15.03.2018
30.09.2018
16
 Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálov
Bilaterálna spolupráca
garant
01.01.2012
31.12.2013
17APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SRgarant
01.01.2009
31.12.2011
18 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý