Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikační číslo: 1267
Univerzitní e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externí spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)J. GadušKEGAgarant26.04.201831.12.2021
2 Centrum pre výskum potenciálu biomasyJ. GadušGranty nadáciígarant01.10.201530.04.2017
3 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynuJ. GadušZmluva o dielogarant31.07.200730.11.2015
4 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynuJ. GadušZmluva o dielogarant31.07.200730.11.2015
5 Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémovJ. GadušVEGAgarant24.04.201731.12.2020
6 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyJ. GadušVšeobecné výzvygarant01.07.201531.12.2018
7 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyJ. GadušVšeobecné výzvygarant01.07.201630.06.2020
8 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. BielikFP7riešiteľ01.10.201301.04.2016
9 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inováciíE. MarišováErasmus+ KA2 Strategické partnerstváriešiteľ01.01.201631.12.2018
10 POWER4BIOD. MoravčíkováHorizontmetodický riešiteľ01.10.201831.03.2021
11 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú EurópuJ. GadušHorizontgarant01.01.201931.12.2019
12 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstveJ. GadušHorizontgarant01.01.2018
13 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu BzovíkJ. GadušZmluva o dielogarant01.08.201831.12.2018
14 Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.J. GadušVEGAgarant01.01.200731.12.2009
15 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynuJ. GadušZmluva o dielogarant15.03.201830.09.2018
16 Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálovJ. GadušBilaterálna spoluprácagarant01.01.201231.12.2013
17 Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účelyJ. GadušAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠgarant01.01.200931.12.2011
18 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhraniaJ. GadušKEGAgarant01.01.200931.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý