Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikační číslo: 1267
Univerzitní e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

     
Výuka
     
Projekty                    

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
31.12.2021
2
 Centrum pre výskum potenciálu biomasy
Granty nadácií
garant
01.10.201530.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant31.07.2007
30.11.2015
4
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynuZmluva o dielo
garant
31.07.200730.11.2015
5 Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.04.2017
31.12.2020
6
 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
J. Gaduš
Všeobecné výzvy
garant01.07.2015
31.12.2018
7 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyVšeobecné výzvy
garant
01.07.201630.06.2020
8
FP7riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
9
 Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
10
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
11 POWER4BIOD. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
12
 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú EurópuHorizont 2020
garant
01.01.2019
31.12.2019
13
 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstve
J. GadušHorizont 2020
garant
01.01.2018
01.01.2018
14
OP Výskum a inovácie
odborný riešiteľ
19.04.2013
30.06.2015
15
 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu BzovíkZmluva o dielogarant
01.08.2018
31.12.2018
16
J. Gaduš
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.200731.12.2009
17
 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu
J. GadušZmluva o dielogarant15.03.2018
30.09.2018
18
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.2012
31.12.2013
19 Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účelyJ. Gaduš
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.200931.12.2011
20
 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhraniaJ. GadušKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2009
31.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončený
zamítnutý