Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikační číslo: 1267
Univerzitní e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

     
     
Projekty
     Publikace
     
Orgány
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)J. Gaduš
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
31.12.2021
2
 Centrum pre výskum potenciálu biomasy
J. GadušGranty nadáciígarant01.10.2015
30.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
J. GadušZmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
4 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynuJ. Gaduš
Zmluva o dielo
garant
31.07.200730.11.2015
5
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.04.2017
31.12.2020
6 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyJ. Gaduš
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2015
31.12.2018
7
 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
Všeobecné výzvy
garant01.07.201630.06.2020
8
FP7
riešiteľ01.10.2013
01.04.2016
9
 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inováciíE. Marišová
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ01.01.201631.12.2018
10
 POWER4BIOD. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.2018
31.03.2021
11
 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú EurópuJ. GadušHorizont 2020garant
01.01.2019
31.12.2019
12
 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstve
J. GadušHorizont 2020garant
01.01.2018
01.01.2018
13
 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík
J. GadušZmluva o dielo
garant
01.08.2018
31.12.2018
14
 Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.J. GadušVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2007
31.12.2009
15
 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu
J. GadušZmluva o dielo
garant
15.03.2018
30.09.2018
16 Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálovJ. GadušBilaterálna spolupráca
garant
01.01.2012
31.12.2013
17 Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2009
31.12.2011
18
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý