Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty
     Publikácie          Vedené práce
     

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)
J. Gaduš
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
31.12.2021
2
 Centrum pre výskum potenciálu biomasy
Granty nadácií
garant
01.10.2015
30.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
4 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant31.07.2007
30.11.2015
5
 Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémovVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
24.04.2017
31.12.2020
6
 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2015
31.12.2018
7 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2016
30.06.2020
8
 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.P. Bielik
FP7
riešiteľ01.10.201301.04.2016
9Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváriešiteľ01.01.2016
31.12.2018
10D. Moravčíková
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.201831.03.2021
11 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú Európu
Horizont 2020
garant
01.01.2019
31.12.2019
12 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstveHorizont 2020
garant
01.01.201801.01.2018
13
 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu Bzovík
J. GadušZmluva o dielo
garant
01.08.2018
31.12.2018
14
 Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.2007
31.12.2009
15
 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
15.03.2018
30.09.2018
16 Výskum výroby bioplynu z netradičných biologicky rozložiteľných materiálovJ. GadušBilaterálna spoluprácagarant
01.01.2012
31.12.2013
17
 Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účelyJ. GadušAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2009
31.12.2011
18
J. Gaduš
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý