Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty     
     
Projekty          Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Bioenergetické technológie z hľadiska environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenska (učebnica)J. GadušKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
26.04.2018
31.12.2021
2 Centrum pre výskum potenciálu biomasyGranty nadácií
garant
01.10.2015
30.04.2017
3
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
4
 Funkčné skúšky zariadenia na úpravu bioplynu
Zmluva o dielo
garant
31.07.2007
30.11.2015
5J. GadušVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant24.04.201731.12.2020
6
 Komplexná optimalizácia procesu výroby a biochemickej konverzie nepotravinárskej biomasy
Všeobecné výzvy
garant
01.07.2015
31.12.2018
7
 Komplexný výskum procesu výroby, biochemickej a termochemickej konverzie nepotravinárskej biomasyVšeobecné výzvygarant01.07.201630.06.2020
8 Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.
FP7
riešiteľ
01.10.2013
01.04.2016
9
L. Gabríny
OP Výskum a inovácie
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2019
10 Posilňovanie regionálneho rozvoja a inovácií
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
riešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
11
Horizont 2020
metodický riešiteľ
01.10.201831.03.2021
12
 Rozvojový potenciál na báze bioekonomiky pre strednú a východnú EurópuJ. Gaduš
Horizont 2020
garant
01.01.2019
31.12.2019
13
 Stredoeurópska a východoeurópska sieť pre propagáciu vidieckych podnikov v biohospodárstve
Horizont 2020garant
01.01.2018
01.01.2018
14Ľ. GurčíkOP Výskum a inovácieodborný riešiteľ19.04.201330.06.2015
15
 Výskum alternatívnych vstupných materiálov pre bioplynovú stanicu BzovíkZmluva o dielo
garant
01.08.2018
31.12.2018
16
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200731.12.2009
17
 Výskum účinku ultrazvuku na predprípravu biomasy pre výrobu bioplynu
Zmluva o dielogarant15.03.201830.09.2018
18
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.201231.12.2013
19
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.01.2009
31.12.2011
20
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2009
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý