Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Regional Bioenergy (FESRD)
Chief official - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Dependence between soil hydrophysical characteristics after grapevine biochar application
Vitková, Justína -- Gaduš, Ján -- Skic, Kamil -- Boguta, Patrycja -- Giertl, Tomáš
Závislosť medzi hydrofyzikálnymi charakteristikami pôdy po aplikácii biouhlia z viniča: Dependence between soil hydrophysical characteristics after grapevine biochar application.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2019), p. 255--261. ISBN 978-80-89139-44-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production
Giertl, Tomáš -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Gaduš, Ján
Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production.  In Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), ISBN 978-80-552-2058-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
3.Energy recovery of alternative biomass source for biogas production
Giertl, Tomáš -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Gaduš, Ján
Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production.  In Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), ISBN 978-80-552-2058-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Impact of grapevine biochar on some hydro-physical characteristics of silt loam soil – laboratory measurements
Vítková, Justína -- Gaduš, Ján -- Skic, Kamil -- Boguta, Patrycja -- Giertl, Tomáš
Impact of grapevine biochar on some hydro-physical characteristics of silt loam soil – laboratory measurements. In Acta hydrologica slovaca. 20, 2 (2019), p. 166--171. ISSN 1335-6291.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
5.Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy
Gaduš, Ján
Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy. In Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia. 17, 5 (2019), p. 41--43. ISSN 1335-9614.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku
Gaduš, Ján
Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 6 (2019), p. 26--28. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
7.Produkcia bioplynu zo siláže sorgnum biocolor x sorgnum sudanese Hyso metódou mokrej fermentácie
Povraz, Pavol -- Gaduš, Ján -- Tóth, Štefan -- Šoltysová, Božena
Produkcia bioplynu zo siláže sorgnum biocolor x sorgnum sudanese Hyso metódou mokrej fermentácie. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 30. ISBN 978-80-552-2056-7 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
8.Skúsenosti s aplikáciou zelených mikrorias k produkcii bioplynu
Gaduš, Ján -- Glowacka, Natalia
Skúsenosti s aplikáciou zelených mikrorias k produkcii bioplynu. In Obnoviteľné energetické zdroje 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 91--96. ISBN 978-80-89878-45-1 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
9.Verification of the green microalgae biomass use for biogas production
Glowacka, Natalia -- Gaduš, Ján
Verification of the green microalgae biomass use for biogas production. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 15--19. ISSN 1336-5452.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
10.Vplyv európskej a slovenskej legislatívy na rozovj regionálnej bioenergetiky
Gaduš, Ján -- Gaduš, Ján
Vplyv európskej a slovenskej legislatívy na rozovj regionálnej bioenergetiky. 1st ed. Praha : Verbum, 2019. 172 p. ISBN 978-80-87800-61-4.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
11.Výroba biopalív termickou konverziou
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Výroba biopalív termickou konverziou. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, p. 225--228. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.