Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production
Giertl, Tomáš -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Gaduš, Ján
Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production.  In Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), ISBN 978-80-552-2058-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
2.Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production
Giertl, Tomáš -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Gaduš, Ján
Energetické zhodnotenie alternatívneho zdroja biomasy na produkciu bioplynu: Energy recovery of alternative biomass source for biogas production.  In Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), ISBN 978-80-552-2058-1.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
3.Impact of grapevine biochar on some hydro-physical characteristics of silt loam soil – laboratory measurements
Vítková, Justína -- Gaduš, Ján -- Skic, Kamil -- Boguta, Patrycja -- Giertl, Tomáš
Impact of grapevine biochar on some hydro-physical characteristics of silt loam soil – laboratory measurements. In Acta hydrologica slovaca. 20, 2 (2019), s. 166--171. ISSN 1335-6291.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
4.Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy
Gaduš, Ján
Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy. In Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia. 17, 5 (2019), s. 41--43. ISSN 1335-9614.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
5.Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku
Gaduš, Ján
Perspektívy rozvoja využívania bioplynu v EÚ a na Slovensku. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 6 (2019), s. 26--28. ISSN 1335-6178.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
6.Produkcia bioplynu zo siláže sorgnum biocolor x sorgnum sudanese Hyso metódou mokrej fermentácie
Povraz, Pavol -- Gaduš, Ján -- Tóth, Štefan -- Šoltysová, Božena
Produkcia bioplynu zo siláže sorgnum biocolor x sorgnum sudanese Hyso metódou mokrej fermentácie. In PRČÍK, M. -- KOTRLA, M. Fast-growing trees and plants grown for energy purposes. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 30. ISBN 978-80-552-2056-7 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
7.Skúsenosti s aplikáciou zelených mikrorias k produkcii bioplynu
Gaduš, Ján -- Glowacka, Natalia
Skúsenosti s aplikáciou zelených mikrorias k produkcii bioplynu. In Obnoviteľné energetické zdroje 2019. Bratislava: SSTP, 2019, s. 91--96. ISBN 978-80-89878-45-1 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
8.Verification of the green microalgae biomass use for biogas production
Glowacka, Natalia -- Gaduš, Ján
Verification of the green microalgae biomass use for biogas production. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), s. 15--19. ISSN 1336-5452.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
9.Vplyv európskej a slovenskej legislatívy na rozovj regionálnej bioenergetiky
Gaduš, Ján -- Gaduš, Ján
Vplyv európskej a slovenskej legislatívy na rozovj regionálnej bioenergetiky. 1. vyd. Praha : Verbum, 2019. 172 s. ISBN 978-80-87800-61-4.
AAAVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
10.Výroba biopalív termickou konverziou
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Výroba biopalív termickou konverziou. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 225--228. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
11.Závislosť medzi hydrofyzikálnymi charakteristikami pôdy po aplikácii biouhlia z viniča: Dependence between soil hydrophysical characteristics after grapevine biochar application
Vitková, Justína -- Gaduš, Ján -- Skic, Kamil -- Boguta, Patrycja -- Giertl, Tomáš
Závislosť medzi hydrofyzikálnymi charakteristikami pôdy po aplikácii biouhlia z viniča: Dependence between soil hydrophysical characteristics after grapevine biochar application.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2019), s. 255--261. ISBN 978-80-89139-44-6.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.