Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. Výroba biopalív termickou konverziou. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 225--228. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).

Originálny názov: Výroba biopalív termickou konverziou
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (50%)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (50%)
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Vykurovanie 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 225
Do strany: 228
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spracovanie biomasy, obnoviteľná energia, biopalivá, termochemické procesy, biomasa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).

Originálny názov: Vykurovanie 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89878-42-0 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)