Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
 
Externý spolupracovník - Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy. In Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia. 17, 5 (2019), s. 41--43. ISSN 1335-9614.

Originálny názov: Možnosti výroby biopalív termochemickou konverziou biomasy
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (100%)
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 41
Do strany: 43
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biopalivá, termochemické procesy, biomasa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia. Košice: ISSN 1335-9614.

Originálny názov: Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-9614
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Košice
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)