Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vlastimil Malý, PhD.
Identification number: 1268
University e-mail: vlastimil.maly [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Machine Design (TF)

     
     Final thesis     Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Baňár
Ekonomika a efektivita kovoobrábania
May 2014
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rastislav Benčík
Vplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidiel
April 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Bim
Vplyv automatizačnej techniky na kvalitu spracovania dreva
April 2018Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Blaško
Rozbor možností vzorkovania pôdy
April 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bojdová
Zhodnotenie najnovších poznatkov merania fyzikálno-mechanických vlastností pôdy
April 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Černák
Rozbor možností vzorkovania pôdy
April 2015
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Fekete
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
April 2020
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Gömöryová
Analýza merania šmykových vlastností pôdy
April 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Griesbachová
Bezpečnostné a asistenčné systémy motorových vozidiel
April 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Griesbachová
Posúdenie kvalitatívnych ukazovateľov diferenciálneho hydrostatického prevodu
April 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Gureň
Zariadenie na ťahanie drôtov pre špeciálne podmienky
April 2017Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Hudecová
Bezpečnosť práce vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kiepeš
Návrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podniku
April 2020
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kiepeš
Vývoj noriem v oblasti produkcie emisií motorových vozidiel
April 2018Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Koprda
Moderné trendy v konštrukciách priamočiarych hydromotorov a teleskopických valcov
April 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Koprda
Vplyv konštrukčných úprav na kvalitu prevádzky priamočiarych hydromotorov
April 2018
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kotleba
Kvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológií
April 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Kotleba
Riadiace a bezpečnostné prvky v hydraulických systémoch
April 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ladislav Kovács
Vývoj noriem v oblasti produkcie emisií motorových vozidiel
April 2017
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Soňa Kunová
Analýza merania lineárnym šmykovým prístrojom
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Soňa Kunová
Inovácia vo využití postrekových zariadení
April 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Laurenčík
Analýza určovania trakčných vlastností mobilnej techniky
April 2015Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Laurenčík
Závislosť trakčných vlastností mobilnej techniky od záberu kolies
April 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mesároš
Vplyv ozubených prevodov na kvalitu penetračných meracích zariadení
April 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Paluš
Koncepčný návrh drevoobrábacieho stroja
April 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Paluš
Mechanizácia a technológie ťažby dreva
April 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Paučo
Brzdové systémy mobilnej techniky
April 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pilka
Vplyv vývoja na kvalitu prevodových systémov
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Segíň
Bezpečnosť práce vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Scheer
Porovnanie produktivity a kvality výroby pri použití nových výrobných metód
April 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Norbert Takács
Posúdenie rizika z hľadiska BOZP v organizácii
April 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Silvester Truban
Optimalizácia technologického postupu pri lisovaní daného výrobku
April 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Gabriel Žigo
Analýza regulačných systémov pracovných strojov
April 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress