Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identification number: 1270
University e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Karol Bartók
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
May 2013
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Bíró
Porovnanie parametrov vybraných druhov čelných nakladačov
March 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Hana Bujdáková
Optimalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Bujdáková
Skúmanie materiálových tokov vo vybranom sklade
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Czaszko
Návrh logistických opatrení na zefektívnenie prevádzky skladu
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Czaszko
Skladovanie rastlinných produktov
May 2012
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Samuel Demény
Využitie manipulátorov a priemyselných robotov v logistike
April 2020
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Depešová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Ďuriš
Riadenie logistických nákladov vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Gajdoš
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
April 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marianna Gyepesová
Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kevin Hajdu
Logistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podniku
April 2020Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Halás
Fyzikálne metódy regulácie zaburinenosti
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Halás
Skúmanie efektívnosti termického ničenia burín pri zmene nastavenia technických parametrov
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Branislav Hubočáni
Kvalitatívne ukazovatele spôsobu uskladnenia a manipulácie s vínom
April 2016Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Ivan
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
April 2011Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Janega
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranej firme
April 2013
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Jánošík
Porovnanie vybraných druhov motorov
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Kačmár
Porovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkov
April 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Richard Kanta
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
April 2012Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kopilec
Riešenie logistiky vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2012
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Adrián Kotrus
Teória výpočtu prenosu tepelnej energie pri práci s termickou plečkou
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Kuník
Návrh opatrení na racionalizáciu logistických nákladov vo vybranej firme
April 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Lastovica
Logistický audit vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Lastovica
Riešenie logistiky a materiálových tokov vo firme "Zovos-eko"
April 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Ligač
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
March 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Liška
Logistické opatrenia na zlepšenie pohybu materiálu vo vybranom podniku.
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Lukáč
Návrh na zníženie logistických nákladov vo vybranom podniku pomocou skúmania materiálových tokov
April 2015
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Lukáč
Riešenie optimalizácie logistických nákladov vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Martonka
Materiálové toky vo vybranom logistickom sklade
April 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Maťašovský
Návrh layoutov v logistike podniku
April 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Matuška
Porovnanie vybraných druhov dopravných vozíkov
April 2013Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexander Milo
Aplikácia moderných logistických metód pri priestorovom usporiadaní pracoviska
April 2019Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Miškóci
Logistický model technologického procesu a jeho optimalizácia
March 2017Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Róbert Moravčík
Návrh logistiky podniku „ZOVOS“ pri rozšírení výroby
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Róbert Moravčík
Racionalizácia a logistika vo vybranom podniku
April 2012Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Stanislav Mosnák
Porovnanie vybraných druhov vozíkov
April 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Nagy
Rozbor materiálových prúdov vo vybranom sklade
May 2011Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Németh
Posúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdy
April 2020
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Obuch
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
May 2012
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Páleník
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Popovič
Porovnanie dopravných vozíkov na základe ich exploatačných vlastností
April 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adrián Pračko
Logistické plánovanie a jeho význam pre podnik
April 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adrián Pračko
Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb
April 2014Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Práznovský
Porovnávacie parametre vysokozdvižných dopravných vozíkov
March 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Pročka
Racionalizácia vo vybranom logistickom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Sklenár
Materiálové toky a spôsoby ich skúmania
April 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ladislav Szabo
Návrh racionalizácie manipulácie s materiálom vo vybranom sklade poľnohospodárskych produktov
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Šoltés
Návrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podniku
April 2020
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Šoltés
Zisťovanie materiálového toku vo vybranom podniku
March 2017
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Špitálsky
Logistika vo vybranom maloobchode
April 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Štefánik
Logistický audit a racionalizácia logistických nákladov vo vybranom podniku
March 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renáta Šuminová
Riešenie logistiky vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Švecová
Návrh na optimalizáciu manipulácie s materiálom v skladovacom procese
April 2013
Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
April 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Erik Titko
Modely a simulácie v logistike
April 2019
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Boris Török
Nové technické prostriedky na reguláciu zaburinenosti
March 2015Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Tóth
Logistický audit
March 2015
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tibor Tóth
Optimalizácia dopravných nákladov vo vybranom podniku
March 2017
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Trajteľ
Teória riadenia zásob a jej aplikácia pri riadení logistiky vo vybranom podniku
April 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Vetrík
Modelovanie pohybu zásob v skladovom hospodárstve
April 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Vido
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
April 2013
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Igor Virág
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
May 2021
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku podľa trojuholníkovej metódy
March 2015
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vojtek
Rozbor materiálového toku v podniku
March 2017
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Záhorec
Optimalizácia materiálového toku vo vybranom podniku
March 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Žákovič
Porovnanie parametrov čelných nakladačov
April 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress