Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba     Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Aktívna a pasívna bezpečnosť automobilov
Abstrakt:
Na bezpečnosť automobilov sa v dnešnej dobe kladie čoraz väčší dôraz a stáva sa veľmi dôležitým prvkom konkurencieschopnosti nových automobilov. Cieľom práce je informovať čitateľa o aktívnych a pasívnych prvkoch a systémoch bezpečnosti automobilov: v krátkosti popísať princípy činnosti bezpečnostných systémov, poukázať na ich výhody v praktickom využití, uviesť základné fyzikálne zákony, s ktorými aktívne bezpečnostné systémy pracujú, načrtnúť ich budúce smery vývoja a oboznámiť čitateľa so základnými skúškami a testovaním bezpečnosti automobilov. Práca splnila svoj stanovený cieľ a môže poslúžiť ako ucelený študijný materiál pre poslucháčov stredných a vysokých škôl obdobného technického zamerania. Práca poslúži aj bežnému čitateľovi, ktorý sa zaujíma o systémy a prvky bezpečnosti automobilov za účelom výberu vhodného a zároveň bezpečného automobilu pred jeho kúpou, čo nie je v dnešnej dobe pri ich výkone a hlavne rýchlosti zanedbateľné hľadisko.
Kľúčové slová:
bezpečnosť, brzda, elektronické systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene