Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Logistické opatrenia na zlepšenie pohybu materiálu vo vybranom podniku.
Autor: Ing. Juraj Liška
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. František Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Logistické opatrenia na zlepšenie pohybu materiálu vo vybranom podniku.
Abstrakt:
V mojej diplomovej práci sa zaoberám skúmaním možností návrhov konkrétnych opatrení na zlepšenie manipulácie s materiálom vo vybranom podniku. Podnik je obchodná spoločnosť a z logistického hľadiska je to typický distribučný sklad. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky na úvod definujem základné pojmy, čo je logistika, typy a spôsoby skladovania, manipulačná technika. Vo vlastnej práci som sa najskôr podrobne oboznámil so súčasným stavom vo vybranom podniku. Nakoľko som zistil, že spoločnosť nevyužíva okrem vysokozdvižných vozíkov iné manipulačné zariadenia, zaoberal som sa ich podrobným štúdiom. Čerpal som najmä zo zdrojov na internete, ale najviac poznatkov som získal z konzultácií s oslovenými výrobcami manipulačnej techniky, ktorých som kontaktoval pri prieskume trhu. Zo získaných informácií som vybral technické riešenia od troch rôznych výrobcov. Ďalej som sa zaoberal návrhmi konkrétnych riešení a výpočtami. Vo výsledkoch som došiel k záveru, že doba návratnosti navrhovaných zariadení je veľmi krátka. To úzko súvisí s úsporou pracovných miest, s odstránením namáhavej ručnej práce obsluhy, zabráni sa poškodeniu manipulovaných materiálov. Toto všetko riešim v diskusii a následne v návrhu na využitie výsledkov v praxi.
Kľúčové slová:
logistika, manipulátor, sklad, kompletizácia objednávok, úspory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene