Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identification number: 1270
 

Contacts
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Warehouse management solutions in selected agricultural enterprise
Written by (author):
Ing. Marianna Gyepesová
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riešenie skladového hospodárstva vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Summary:
Moja bakalárska práca rieši skladové hospodárstvo poľnohospodárskeho podniku so zameraním na optimalizáciu materiálového toku. Na základe zistených informácií o skladovom hospodárstve som navrhla vylepšenie strojového vybavenia skladu zakúpením nového závitovkového dopravníka. Taktiež som sa vo svojej bakalárskej práci zamerala aj na meracie zariadenia, ktoré sú v poľnohospodárskych skladoch používané na merania vlhkosti a teploty. Navrhla som ich modernizáciu. Tá bude mať pozitívny vplyv na presnosť údajov a nenáročnosť zaznamenávania údajov.
Key words:
závitovkový dopravník, meracie zariadenia, sklad, obilie, nakladač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited