Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb
Abstrakt:Bakalárska práca na tému "Znižovanie logistických nákladov v podniku pri zachovaní poskytovaných logistických služieb" je rozdelená do dvoch hlavných častí. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská pre celú prácu. Je tu popísaná charakteristika pojmu logistika, logistické náklady, logistické služby ich stavebné prvky a analytické metódy ich skúmania. Pozornosť je zameraná predovšetkým na oblasť logistických nákladov a logistických služieb. Praktická časť sa skladá z predstavenia spoločnosti Foxconn Slovensko s.r.o a jej hlavných aktivít. Hlavnou témou je riešenie znižovania nákladov na skladovanie a ich dopad na náklady v tomto podniku. Analýzami všetkých nákladov v sklade hotových výrobkov sme definovali 3 ich hlavné zdroje vzniku. Našou snahou následne bolo, aplikovať odborné, teoretické poznatky na potreby tejto spoločnosti a zároveň nespôsobiť sekundárne zvýšenie nákladov v iných oblastiach. Na záver sú uvedené návrhy a odporúčania pre opatrenia na zníženie množstva vynakladaných prostriedkov súčasne pri zachovanej úrovni výkonnosti hlavného distribučného skladu.
Kľúčové slová:
náklady, znižovanie, sklad, služby, logistika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene