Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

          Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie dopravných vozíkov na základe ich exploatačných vlastností
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie dopravných vozíkov na základe ich exploatačných vlastností
Abstrakt:
Mojim cieľom v tejto bakalárskej práci je porovnanie vlastností a technických parametrov dvoch konkrétnych vysokozdvižných vozíkov. Táto práca je delená na tri časti. V prvej časti som uviedol do tejto práce teoretický prehľad o dopravných vozíkoch a ich používaní. V ďalšej časti je možné vidieť dva konkrétne vozíky a technické informácie na základe ktorých sa dajú porovnať. V poslednej z týchto troch častí sa venujem hlavnému zameraniu tejto práce, porovnávaniu technických parametrov ktoré sme získali z dosadenia tabuľkových hodnôt do vzorcov a ich výpočtom.
Kľúčové slová:technické parametre, vysokozdvižný vozík, porovnanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene