Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riešenie logistiky vo vybranom podniku
Autor: Ing. Renáta Šuminová
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:Ing. František Varga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie logistiky vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť podniku metódy na racionalizáciu a optimalizáciu logistických nákladov na základe rozboru. Zameriavame sa najmä na náklady prepravy a optimalizáciu zásob pomocou zavedením 5S metódy. Na základe určitých podnetov analyzujeme skutočný stav a navrhneme optimalizáciu procesu, včasné zachytenie tlaku na zvyšovanie nákladov. Výsledkom práce sú konkrétne opatrenia na zlepšenie logistických činnosti v podniku DS Smith Slovakia s.r.o. V prvej kapitole sa zaoberáme s definíciou logistiky a jej rozdelením. Druhá kapitola sa venuje logistickým nákladom. V tretej kapitole sa zaoberáme so zavedením nových procesov a metód a tiež ich výsledkami. Vo štvrtej kapitole navrhujeme ďalšie vylepšenia systému a ďalšie podstatné kroky k optimalizácie logistických nákladov.
Kľúčové slová:optimalizácia logistických nákladov, metóda 5S, zníženie prepravných nákladov, špedičný modul, analýza logistických nákladov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene