Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba     Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranej firme
Autor: Ing. Miroslav Janega
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Materiálové toky a ich zabezpečenie vo vybranej firme
Abstrakt:V diplomovej práci bolo úlohou skúmanie materiálových tokov a ich následná optimalizácia a racionalizácia. V úvode bolo potrebné najprv preskúmať aké sklady sa nachádzajú v organizácií, ďalej rozdelenie materiálov a ich následné uskladnenie, resp. priame vydanie do produkcie. Následne s tým súvisiace jednotlivé vzdialenosti a časy súvisiace s presunom materiálov, ich uskladnením, vyskladnením a vydaním do produkcie. Tieto vzdialenosti a časy som sa pokúsil skrátiť. Po dôkladnej analýze každého jedného materiálu a všetkých variantov od prímu až po vydanie bolo najefektívnejšie zmeniť dva varianty tokov materiálov. A síce materiálov skupiny schaft a boden, ktoré sa vykladajú na vzdialenejšej rampe od skladu, v ktorom sú následne uskladnené. Na skrátenie vzdialeností a časov bolo potrebné presunúť vykládku materiálu na bližšiu rampu, ktorá však nemá dostatočnú kapacitu na vykladanie, resp. následné manipulovanie s veľkým objemom materiálu. Preto som navrhol 3 varianty a síce zväčšenie manipulačného priestoru, rozdelenie dodávok od dodávateľov na menšie a častejšie dodávky, alebo dovážať materiál priamo ako just in time materiál. Po uplatnení optimalizácie sa skrátia prepravné vzdialenosti až o 90 metrov a časy o 100 sekúnd.
Kľúčové slová:materiálový tok, vzdialenosti, časy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene