Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie vybraných druhov motorov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie vybraných druhov motorov
Abstrakt:Diplomová práca Porovnanie vybraných druhov motorov sa zaoberá vysvetlením princípu vstrekovania paliva u naftových motorov, nakoľko vstrekovanie paliva vplýva na výkon motora. V ďalšej časti sa venujeme teoretickému návrhu odstupňovania prevodov u osobných motorových vozidlách. Hlavnou náplňou diplomovej prací je metodika výpočtu dynamického faktora u osobných motorových vozidiel a spracovanie vypočítaných hodnôt do tabuľkovej podoby. V tejto tabuľke budú uvedené údaje o dynamickom faktore vozidla pre všetky prevodové stupne pri rôznych priebehoch otáčok a výkonu spaľovacieho motora a k tomu zodpovedajúcej rýchlosti. Zároveň definujeme, akým odporom vzduchu pôsobí na motorové vozidla. Z tohto zostavíme grafy dynamickej charakteristiky, kde znázorníme priebeh dynamiky motorového vozidla pre jednotlivé prevodové stupne. Tieto dynamické charakteristiky dvoch motorových vozidiel porovnáme medzi sebou.
Kľúčové slová:
Dynamická charakteristika., Dynamicky faktor., Prevodový pomer., Vstrekovanie paliva., Rýchlosť vozidla., Dynamičnost.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene