Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1270
Univerzitný e-mail: miroslav.mojzis [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
Autor: Ing. Roman Vido
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
Oponent:
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Efektívnosť termickej regulácie zaburinenosti
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce bolo skúmanie regulácie zaburinenosti pomocou plameňa pri rôznych parametroch, čiže zistenie čo najlepšej efektivity účinku plameňa na pokusné rastliny. V prvej časti sme sa zamerali na fyzikálne spôsoby regulácie. Podrobnejšie sme si popísali na akých princípoch pracujú a taktiež kde sa dajú použiť. Pri tomto sme sa najviac zamerali na termickú reguláciu, pre ktorú sme vykonali pokusy a popísali ich v našej práci. Vo vlastnej práci sme začali laboratórnym pokusom, v ktorom sme si vysvetlili ako sme postupovali pri jednotlivých ošetreniach pokusných rastlín, ktoré sme opísali stručnou charakteristikou. Ďalej sme si opísali zariadenie, ktoré sme škonštruovali pre náš pokus. Hodnoty sme zapísali do tabuliek, ktoré sme vyhodnotili v grafoch a pokračovali sme celkovým zhodnotením našich výsledkov. Vytýčené ciele sme splnili a zistili sme, že treba dodržiavať nastavitelné parametre tak, aby bolo ošetrenie čo najviac ekonomicky a ekologicky výhodné.
Kľúčové slová:
termická regulácia, zaburinenosť, plameň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene